Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2018

9739 8322 390
Reposted fromkimik kimik viadancingwithaghost dancingwithaghost
2032 c0de 390
9702 6ac8
Reposted fromEnkiz Enkiz viadancingwithaghost dancingwithaghost
2731 e89e 390
9274 9117 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viachlodnawdowa chlodnawdowa
0418 3bc3 390
Reposted from100p 100p viachlodnawdowa chlodnawdowa
5028 36a1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajamaicanbeat jamaicanbeat
9513 0826 390
Reposted frompicoviny picoviny viajamaicanbeat jamaicanbeat
1119 5b3a 390
Reposted fromretaliate retaliate viajamaicanbeat jamaicanbeat

August 01 2018

4656 1e6b 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viamoai moai
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai
1183 0f59 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viamoai moai
1439 1a9c 390
4802 6ea2 390
Reposted fromu-dit u-dit viacolorfulvillain colorfulvillain

Zauważyłeś, i nie wiem czy to dlatego, że dorośliśmy, czy dlatego, ze to jest znak naszej ery i czasów - ze już nie ma "na zawsze"?

Pamiętasz jak się miało 18 - 20 lat, i się mówiło "chce być z Tobą na zawsze?" "BĘDĘ z Tobą na zawsze?" "NIGDY Cię nie zostawię?"

To było naiwne. 
To wcale nie miało się spełnić. 
Ale w tym konkretnym momencie osoba, która to mówiła, chciała być z Tobą na zawsze i w to wierzyła i Ty też chciałeś i wierzyłeś. 
Teraz już nie ma żadnych NA ZAWSZE i NIGDY

Teraz się mówi ostrożnie "wiesz, jeśli za 5 - 6 lat nadal będziemy razem", "wiesz, możemy zrobić takie i takie plany, bo MAM NADZIEJE, ze za parę lat nadal będziemy razem"

Wtedy przynajmniej wiedziałeś, że w tym danym momencie, oboje tego CHCECIE. Dziś - nie ma już nawet tego. 

Dziś jest zbyt wiele opcji, zbyt dużo ostrożności i każdy bierze coś tam pod uwagę ewentualnie. 

A ty kiedy ostatnio powiedziałeś komuś, ze go nigdy nie zostawisz? Że chcesz z kimś być już na zawsze?

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viawhatadesire whatadesire
5483 b506 390
Reposted fromkarahippie karahippie viasentymentalna sentymentalna
Książki mówią: Zrobiła to ponieważ. Życie mówi: Zrobiła to. W książkach wszystko zostaje wytłumaczone; w życiu nie. Nie dziwię się, że ludzie wolą książki. Książki nadają życiu sens. Kłopot jedynie w tym, że życie, któremu nadają sens, to życie innych ludzi, nigdy zaś twoje własne.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiammistake iammistake
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl