Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2019

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
7266 eb87 390
Reposted fromtichga tichga viaszpaqus szpaqus

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viagrovly grovly
8949 7cc8 390
Reposted froms3 s3 viajezu jezu
9844 4b36 390
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viasatyra satyra

November 19 2019

3522 47bd 390
Polska, 1992
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaoski oski
1391 4725 390
Reposted fromwestwood westwood viainsanedreamer insanedreamer
5617 2d31 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viav3bso v3bso
8470 a045 390
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
4483 cd11 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viainsanedreamer insanedreamer
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer

November 17 2019

7722 32c1 390
8634 b33f 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasoko soko
- Mnie się nadal wydaje, że to "prawdziwe życie" dopiero ma nadejść.

- Tak, jasne, kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że przeżywamy ciągle wstęp do życia. Mamy 20 lat, 30 i myślimy: "Prawdziwe to dopiero się zacznie". Przebiegamy przez te progi, czekając na jakiś przełom, a to, co jest teraz...

- Jest nieważne.

- Jest czekaniem. Zmartwię panią. Ta choroba nie mija. Wciąż się myśli: "Zaraz, już zaraz zacznę żyć". Już, już, jeszcze jeden tekst napiszę, jedne zajęcia poprowadzę i zaczynam żyć.
— Marek Bieńczycki w rozmowie z Magdaleną Kicińską, "Mieszkam w Republice Nie Tutaj", Wyborcza.pl Magazyn 14.03.15
Reposted from1923 1923 vialaparisienne laparisienne
6425 d031 390
Reposted fromambiente ambiente vialaparisienne laparisienne
9888 441f 390
Reposted fromdusielecc dusielecc vialaparisienne laparisienne
Reposted fromshakeme shakeme vialaparisienne laparisienne
4596 323c 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl