Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

5739 81ee 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viajedriq jedriq
Podobno ludzie nie mogą spać kiedy się boją. Ale przychodzi taki moment, kiedy rzeczywistość staje się nie do zniesienia i wtedy właśnie śpi się dużo. Bo jak się śpi to nie trzeba się martwić, nie trzeba się bać, nie trzeba podejmować decyzji.
— śpię dużo
Reposted fromchocoway chocoway viatysiace-mysli tysiace-mysli
Reposted frombluuu bluuu vianoelya noelya
5434 71ba 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacocaineblues cocaineblues
Reposted fromshakeme shakeme viaQlka Qlka
5650 c297 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
4677 531b 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadrain832 drain832
5291 9e57 390
Reposted fromsohryu sohryu viakundel kundel
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viablurred-dreams blurred-dreams
8261 fd06 390
Reposted frompszemek pszemek viablurred-dreams blurred-dreams
W życiu musimy się pożegnać z wieloma rzeczami. Nie dlatego, że chcemy. Życie po prostu tak jest skonstruowane. 
Żegnamy się z dzieciństwem.
Z młodością.
Ze złudzeniami.
Witamy ze strachem.
Nie potrafimy zapominać. Całymi latami przeżywamy, co by było gdyby. Liczymy na cud. Że spotkamy kogoś i ten ktoś nas uratuje i miłość będzie taka, jak na amerykańskich filmach. Że spadnie jebany meteoryt i wszystko się zmieni. Albo wygramy w Lotto. A chodzi o to, aby stanąć w obliczu prawdy:
Kim już nie będę.
Ale kim mogę być?
Co straciłem.
Ale co mogę zyskać?
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viakundel kundel
To nie zupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty. I tak już zostanie.
— nie mów nic ,kocham Cię
Reposted fromzenibyja zenibyja viaIzzy721 Izzy721
Podobno mieszkańcy Kambodży to jedni z najszczęśliwszych ludzi świata. W języku khmerskim nie istnieje słowo "depresja". Za to jest powiedzenie: "Woda w moim sercu opadła". A niski poziom wody ma taki sam wpływ na serce jak na pole ryżowe. Sprawia, że serce wysycha i nie daje plonów. Nie ma też słów "stres pourazowy", choć w latach 1975-79 w wojnie domowej zginęła tu jedna piąta populacji."
— Marcin Fabjański, "Architektura emocji: woda w sercu", Gazeta Wyborcza Duży Format, 05.03.15
Reposted fromstonerr stonerr viajoannna joannna
3847 9c7d 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viajoannna joannna
9718 898b 390
Reposted fromsadcaptain sadcaptain viajoannna joannna
4055 6f7b
Reposted fromverdantforce verdantforce viakundel kundel

December 02 2017

Reposted frombluuu bluuu viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl