Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

Żart o Bogowej.
(- Boga nie ma)
Reposted frommiuomi miuomi viaanuszka anuszka
8317 6dbb 390
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaaimiak aimiak
8529 70b6 390
Reposted fromenn0 enn0 viaanuszka anuszka
7626 740b 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viaadaaa93 adaaa93
4900 bbab 390
Reposted frommistabreed mistabreed viaPsaiko Psaiko
3930 30d8 390

los-plantalones:

burrito // burro’s tail

Reposted fromSkydelan Skydelan viaOnly2you Only2you

April 23 2018

9660 83e5 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viacocciuella cocciuella
3152 31c9 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaMerrry98 Merrry98

April 22 2018

2008: wow I was so stupid last year
2009: wow I was so stupid last year
2010: wow I was so stupid last year
2011: wow I was so stupid last year
2012: wow I was so stupid last year
2013: wow I was so stupid last year
2014: wow I was so stupid last year
2015: wow I was so stupid last year
2016: wow I was so stupid last year
2017: wow I was so stupid last year
to be continued
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaDaisy88 Daisy88
2630 dc23 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianowaczi nowaczi
1092 c3a4 390
Reposted fromursa-major ursa-major vialavie lavie

April 21 2018

8625 5499 390
Reposted fromrol rol viadancingwithaghost dancingwithaghost
0998 56e8 390
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viahash hash
7860 f807 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viavolldost volldost
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viawarkocz warkocz
"Ale trzecia, o Chryste, trzecia rano! Lekarze twierdzą, że ciało pracuje wówczas na najniższych obrotach. Dusza wyłącza się. Krew krąży leniwie. Właśnie o tej porze człowiek najbardziej zbliża się do śmierci. Co prawda sen to mała śmierć, lecz trzecia nad ranem, kiedy człowiek zupełnie rozbudzony leży w łóżku, jest zupełnie jak śmierć za życia".
Ray Bradbury
Reposted fromperfectsense perfectsense viawarkocz warkocz
7665 968e 390
Reposted fromzciach zciach viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl