Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

1509 51c3 390
Reposted fromyannim yannim viaeternaljourney eternaljourney
6014 2972 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaxmartii xmartii
2104 90f2 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

Czasem lubię po prostu myśleć, że jestem jak facet i opanowałam umiejętność zapominania o kłopotach, wyłączania się na rzeczywistość. Życie kobiet pełne jest zachwytu, euforii, małych i większych kryzysów. Wydaje nam się, że jesteśmy silne, bo potrafimy tłumić łzy, pić piwo i samodzielnie rozwiązywać wszystkie problemy. Aż przyjdzie moment, gdy jedynie knykcie gryziemy po kątach, ucząc się od nowa – okazywania słabości.

Wszystkie pragniemy mieć w sobie coś z faceta.
Żadna nie potrafi pogodzić się z miłością.

http://kobietanakonkretach.pl/kazdy-z-nas-tak-naprawde-jest-sam/
Reposted fromtfu tfu viamidnightlover midnightlover
2568 7138 390
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaolvide olvide

August 09 2017

6314 c449 390
Reposted fromtfu tfu viabiauek biauek
5369 90e4
Reposted fromOhJohnny OhJohnny viapetro petro
4439 7acf 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaou ou
2665 aedb 390
Reposted fromfitspro fitspro viazurawianiaczka zurawianiaczka
9628 fea9 390
Reposted fromerial erial viarawwwr rawwwr
0464 8639 390
Reposted fromtfu tfu viazurawianiaczka zurawianiaczka
5860 d4f4 390
Reposted fromoblivious oblivious viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl