Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

4700 218c 390
3546 1fe4 390
Reposted fromstroschek stroschek viacocaineblues cocaineblues
2631 6e54 390
Reposted from777727772 777727772 viacocaineblues cocaineblues
5564 ead4 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viacocaineblues cocaineblues
2251 fd30 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacocaineblues cocaineblues
4120 f0a4 390
5803 d6f6 390
5850 eb64 390
Reposted frombluuu bluuu viacocaineblues cocaineblues
3947 3d9a 390
Catching snowflakes
Reposted fromvolldost volldost viaPolinda Polinda

February 13 2018

6124 478b 390
Reposted fromtfu tfu viagabor gabor
6391 f55d 390
Reposted frombrumous brumous viamaryjanejanis maryjanejanis
7518 51f5 390
Bardzo ciekawe jest to jutrzejsze kulturowe zderzenie, które można roboczo nazwać ... Walentynkami popielcowymi. Chociaż wiadomo, Eros i Tanatos zawsze były blisko.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Reposted fromFlau Flau viaZdecydujkimjestes Zdecydujkimjestes
6514 006a 390
Reposted fromoutoflove outoflove viacatchdimoment catchdimoment

Wygodnie jest dziś o wszystko pytać.

I tym oto sposobem faceci pytają kobiet dosłownie o wszystko. Masz ochotę na seks? A może chcesz kwiatka? Wczoraj się pokłóciliśmy to może przyjadę?

A może skończ z pytaniami, zadzwoń do niej w środku nocy i oznajmij, że właśnie do niej jedziesz... a gdy ona stwierdzi, że to nie najlepszy pomysł, to nie szukaj potwierdzenia jej słów - tylko dodaj, że właśnie czekasz na dole.

Wręcz jej bez okazji piękne kwiaty i wejdź w nią, albo jej do mieszkania. Tak po prostu - nie dlatego, że na to zasługuje, bo to już wiesz - lecz dlatego, że każdy dzień jest dobry do tego, aby zrobić coś niepowtarzalnego. To pieprzone COŚ, co nie wymaga nie wiadomo jakich nakładów Twojego chciejstwa.

Bo widzisz - wystarczy tylko chcieć.
A chcesz?

— Kobus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl